ยินดีต้อนรับ

บุคลากรสาธารณสุขในสังกัด สามารสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเมนูสำหรับสมาชิกได้  ดังนี้

เมนูด้านบน   - ถามตอบ

                    - เขียนบทความประชาสัมพันธ์

                    - Upload ไฟล์

เมนู้านซ้าย  - ติดตามผลการแจ้งปัญหา IT

                   - Download ไฟล์สำหรับสมาชิก