× หากมีข้องสัย หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกลุ่มงานของเรา สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ถาม (เข้าสู่ระบบก่อน)
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย !

แนวทางการบันทึกข้อมูล HDC ในงานแพทย์แผนไทย

เพิ่มเติม
9 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #11 โดย somjit1974
HDC kpt.hdc.moph.go.th หรือ hdcservice.moph.go.th
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานแพทย์แผนไทย

ชื่อรายงาน เป้าหมาย ผลงาน อัตรา
1.OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ
2.OPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ
3.OPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการ
4.OPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ
5.OPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ
6.OPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
7.OPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทย
8.OPD-การบริการนวด ประคบ อบ (ในและนอกสถานบริการ)
9.OPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย
10.OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ
11.OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณของ สปสช. ร้อยละ 8
12.IPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ
13.IPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ
14.IPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการ
15.IPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ
16.IPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ
17.IPD- การบริการนวด ประคบ อบ (ในสถานบริการ)
18.IPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทย
19.IPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
20.IPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย
21.IPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ

ผมเอารายละเอียดความต้องการของข้อมูลรายงานดังกล่าว มาฝากตามไฟล์แนบนี้ครับ
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.322 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena