บันทึกข้อมูล ระบบรายงานมูลฝอยติดเชื้อ

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เมืองฯ บันทึกข้อมูล ระบบรายงานมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CUP รพ.กพ. : บริษัทเก็บขน = ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์       บริษัทกำจัดไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

 

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น