แนะนำคู่มือ egp ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือน และจัดอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเชิญวิทยากร  คุณปรีชา รอดปันนา  นวก.สธ  สสอ.ลานกระบือ

Admin จึงขอรวบรวมคู่มือที่เกี่ยวข้อง ไว้ให้ศึกษากัน 

 

 

 

การสมัครในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)  mail ที่ใช้สมัคร ดูได้ในNote  Line กลุ่ม สสอ.เมือง  หรือสอบถามผู้รับผิดชอบงานได้

Link คู่มือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  คลิก

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น