กำหนดการนัดตรวจสุขภาพข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

กำหนดการนัดตรวจสุขภาพข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เวลา 8.00 – 10.30 น.

ณ ตึก1(ตึกห้องฉุกเฉิน) ชั้น 2 คลินิกเวชกรรม รพ.กำแพงเพชร

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 1 – 44

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 45 – 88

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 89 – 125

ตรวจสอบ ลำดับและรายชื่อที่ https://goo.gl/AyrzGM 

โปรแกรมการตรวจ อายุน้อยกว่า 35 ปี

 CBC / UA / Stool / PAP Smear(นัดตรวจภายหลัง)

โปรแกรมการตรวจ อายุ 35 ปีขึ้นไป

CBC / FBS / Cholesterol / Triglyceride / Uric acid / SGOT / SGPT /ALP / BUN / Cr / CXR /  UA / Stool / PAP Smear(นัดตรวจภายหลัง)

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัด Vital Sign(ให้วัด/บันทึกมาจากที่ทำงาน)
  2. แจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียน
  3. ส่ง(UA / Stool),เจาะเลือด
  4. CXR

ปล. UA / Stool ให้มารับกระปุกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจจากที่พักในวันตรวจของตนเอง

ได้ที่ สสอ.เมืองกำแพงเพชรตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ธันวาคม 2560

+++++กรณีมาไม่ได้ ให้สลับวันตรวจกันเอง+++++

Attachments:
Download this file (Health check.docx)Health check.docx[กำหนดการและใบกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี]45 kB14-11-2017

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น