กรอกข้อมูล Happy Money

ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน ยกเว้น จ้างเหมาบริการ กรอกแบบประเมินผ่านทาง https://www.happymoney.moph.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดผมส่งใน mail รพ.สต.

Attachments:
Download this file (คู่มือhappymoneyโดยสสอ.pdf)คู่มือhappymoneyโดยสสอ.pdf[คู่มือแบบย่อ]415 kB20-11-2017

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น