**ด่วน** บัทึกข้อมูลระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน เมษายน2561 นี้

ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุข บันทึกข้อมูล ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ

ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน เมษายน 2561 นี้

ดูคู่มือ คลิก https://youtu.be/YsjDfe3zkTA

คอมเมนต์   

#1 Administrator 2561-02-10 12:37
Download คู่มือเป็นเอกสาร pdf ได้ที่ เมนูหน้าเว็บ
เมนูDownload-->IT
หรืออ่านคู่มือ และเปิดเว็บระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพได้ที่เมนูซ้ายม ือของเว็บ ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น